Over ons

ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie. In meer dan 45 landen steunen we vrouwen om op te komen voor hun rechten. Daarbij ligt de focus op ontwikkelingslanden, want er is een sterk verband tussen armoede en ongelijkheid en de uitsluiting van vrouwen. Daarnaast zijn vrouwenrechten simpelweg ook mensenrechten. Wij vinden het onacceptabel dat de rechten van de helft van de wereldbevolking systematisch worden ondermijnd. 

 

 

Wat doet ActionAid?

 

Vrouwenrechten: ActionAid wil gelijke behandeling en bescherming van vrouwen. Vrouwen zijn een katalysator voor verandering en bovendien een drijvende kracht in het terugdringen van honger en armoede. Daarom helpen we vrouwen een eigen inkomen te verdienen, versterken we de (leiderschaps)positie van vrouwen, en maken we ons sterk voor hun vieligheid. 

Eerlijke economie: ActionAid wil eerlijk beleid en regelgeving die niet ten koste gaan van de allerarmsten. Daarom voeren we campagne tegen ongelijkheid, belastingontwijking door multinationals en zetten we ons in voor een eerlijke manier van zaken doen. 

Duurzame aarde: Klimaatverandering is een ernstige bedrijging voor onze aarde. Met name in ontwikkelingslanden betalen mensen hiervoor een hoge prijs. ActionAid wil dat voedsel eerlijker en duurzamer wordt verbouwed en zet zich in voor een eerlijk gebruik van grondstoffen.

Noodhulp: Ieder jaar worden meer dan 250 miljoen mensen getroffen door conflicten of natuurrampen. Extreem weer, in de vorm van droogte en overstromingen, vormen een constante bedreiging voor mensen in armoede, vooral vrouwen en kinderen. Door bevolkingsgroei, internationale spanningen en klimaatverandering is het aantal mensen in nood de laatste jaren sterk toegenomen. ActionAid schakelt noodfonds in voor voedselhulp, hygiëne paketten en tijdelijk onderdak. 

 

 

Lees hier over een aantal vrouwen met wie wij samenwerken.

 

Shamsa uit Somaliland

Shamsa (50) uit Somaliland moest rondkomen van 1,50 dollar per dag. Hiervan kon ze haar kinderen slechts twee keer per dag maïspap geven.

Van ActionAid kreeg ze een lening van 300 dollar, waarvan ze tien schapen kocht. Ze bracht de dieren groot en verkocht ze met winst op de markt. Hierdoor kon ze het eerste deel van de lening terugbetalen en nieuwe schapen kopen. Haar kinderen krijgen nu groenten en twee keer per week geitenvlees. 

Shamsa voelde zich enorm trots toen ze winst maakte met de verkoop van haar schapen. Het hielp haar te overleven toen El Niño haar land trof. Ze is nu voorzitter van een vrouwengroep die andere moeders helpt met een lening. Zo helpt ze ook andere vrouwen om te overleven in tijden van hongersnood. 

 

Shilpy uit Bangladesh 

Shilpy werkte in een kledingfabriek onder barre omstandigheden, maar dankzij een training in een van ActionAid's Rights Cafés groeide ze uit tot leider van de vrouwen in de fabriek. Samen met hen pakt ze het onrecht aan. Shilpy bezoekt het ActionAid Rights Café nu twee jaar. Als leider maakt ze haar vrouwelijke collega's bewust van hun rechten en motiveert ze hen om deel te namen aan vreedzame protestacties. Ook leert ze hun te lobbyen met de overheid over de verbetering van hun werkomstandigheden. 

"Voordat ik via ActionAid leerde over arbeidsrecht, was de situatie in mijn fabriek veel erger," vertelt Shilpy. "Textielarbeiders worden in onze maatschappij niet gerespecteerd en fabriekseigenaren weten dat ze zich niet bewust zijn van hun rechten. Daar maken ze misbruik van. Ze buiten de arbeiders uit. We werkten veertien of vijftien uur per dag, kregen nooit verlof en ons salaris werd steevast een maand te laat uitbetaald."

 

Wangu uit Kenia

In 2002 werd Wangu van haar auto beroofd en seksueel misbruikt. Met een pistool op haar hoofd moest ze kiezen tussen verkracht worden of doodgaan. Toen ze aangifte deed, werd alleen de diefstal vastgelegd. 

Wangu kwam in een diepe depressie terecht door het stigma en het opgedrongen schuldgevoel. Maar na twee jaar herpakte ze zich. Ze is oprichtster van de Wangu Kanja Foundation, een partnerorganisatie van ActionAid in Nairobi. Nu helpt ze vrouwen die hetzelfde overkwam en zet ze zich in voor hun veiligheid.  "Ik kon het niet langer aanzien dat zoveel vrouwen in Kenia slachtoffer van verkrachting worden en hun rechten niet kennen. Mijn stichting helpt hen door middel van therapie, voorlichting over hun rechten en ondernemerstrainingen. Zo maken we ze weer sterk, positief en onafhankelijk na een traumatische ervaring."

 

Hibo uit Somaliland

Hibo (33) werkt vanuit ActionAid Somaliland met kwetsbare gemeenschappen en met mensen wiens leven verwoest zijn door de extreme droogte. 

Zo werkt ze bijvoorbeeld in opvangkampen voor mensen die noodgedwongen huis en haard moesten verlaten. Ze kijkt naar wat er het hardst nodig is en zorgt ervoor dat hulp terechtkomt bij hen die het het hardst nodig hebben. Daarnaast geeft ze trainingen aan vrouwen zodat ze leiderschapsrollen op zich kunnen nemen, coördineert ze de Women's Safe Spaces en werkt ze aan het stoppen van geweld tegen vrouwen. 

"Het belangrijkste is dat ik gezien word als onderdeel van de gemeenschap hier," vertelt Hibo. "Ik ben geen hulpverlener of vreemde maar een bekend en vertrouwd gezicht. Mijn werk is niet makkelijk en ik heb geen handleiding. Iedere dag sta ik voor nieuwe, hartverscheurende uitdagingen. Met eigen ogen zie ik hoe er door de klimaatcrisis iedere dag weer meer levens op het spel staan."