F
Florien Handgraaf

Ik kom in actie voor vrouwenrechten!

ActionAid zet zich in voor vrouwenrechten. Er is namelijk geen land ter wereld waar vrouwen niet worden achtergesteld. ActionAid vindt het onacceptabel dat de rechten van de helft van de wereldbevolking systematisch ondermijnd worden. En dat vind ik ook! Steun mij daarom voor deze actie!

ActionAid steunt dappere vrouwen wereldwijd om te werken aan een eerlijke wereld en gelijke kansen voor iedereen.